De Pastorie - een beetje geschiedenis

De Pastorie aan de Lichtaartseweg in Olen werd in 1924 volledig afgewerkt. Pastoor Janssens zorgde mee voor de realisatie van de bouwwerken en bleef er zelf 40 jaar wonen.

De Pastorie vervulde in die jaren een belangrijke rol in het parochieleven. Er werden beslissingen genomen, feesten georganiseerd en belangrijke personen ontvangen. Daarnaast was het ook de plaats voor de gewone man, waar hij met zijn problemen terecht kon.

Na het vertrek van de laatste pastoor in 2001, kreeg het gebouw een andere invulling. Zo vond o.a. de lokale Heemkring er onderdak.

Helaas wogen de kosten om het gebouw in stand te houden, niet meer op tegen de voordelen. Het gemeentebestuur ging noodgedwongen op zoek naar een andere oplosing.

 

Een nieuwe toekomst voor de pastorij

De Woonbrug sloot met het gemeentebestuur een erfpachtovereenkomst af om de statige herenwoning om te vormen tot een cohousing project voor 55+.

Het project van De Woonbrug werd in 2017 geselecteerd als 'proefomgeving voor experimentele woonvormen'. Dit laat toe dat binnen bepaalde lijnen afgeweken kan worden van de standaardprocedures die voor sociale huisvesting van toepassing zijn. Cohousing is immers niet standaard voorzien in de sociale huisvesting.

Met een aantal eerste geïnteresseerde bewoners werden een aantal werksessies besteed aan de grote lijnen van het samenwonen. Zo werd samen nagedacht welke voorzieningen gedeeld zouden worden. En er werden al een aantal afspraken op papier gezet.

Op basis van deze inzichten werd een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor ontwerpteams. Het team Rooilijn, Polygoon tesamen met Cluster Landschapsarchitectuur diende het beste voorstel in.

Ze zetten nu samen met de bewoners en De Woonbrug het ontwerp verder op punt.