Klachten

Als u als (kandidaat)-huurder ontvreden bent over de dienstverlening van De Woonbrug, moet u eerst contact opnemen met de betrokken dienst om samen een oplossing te zoeken. Als u dit al gedaan heeft en u nog geen oplossing aangeboden kreeg, dan kan u een klacht indienen bij de klachtenbehandelaar van De Woonbrug. Gebruik hiervoor ons klachtenformulier.

 

De klachtenbehandelaar van De Woonbrug bereikt u:

  • Per brief: De Woonbrug, t.a.v. klachtenbehandelaar, Augustijnenlaan 28/6, 2200 Herentals
  • Telefonisch: 014 85 98 00
  • E-mail: info@dewoonbrug.be

 

De klachtenbehandelaar registreert de klacht en analyseert deze met de betrokken dienst. U krijgt een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 dagen na de ontvangst van die ontvangstbevestiging, krijgt u een antwoord van  De Woonbrug. U wordt altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van uw klacht.