Visie

In het project staan samenwonen, betaalbaar wonen, groene kamers, parkeren en publieke ruimte centraal.

Er wordt ingezet op buurtgroen dat voor de ganse omringende buurt toegankelijk moet zijn. Het woonproject zelf wordt autoluw, parkeren wordt grotendeels ondergronds voorzien.

De bouwhoogte is bewust beperkt tot 2 à 3 bouwlagen.

Er wordt hard ingezet op vlak van duurzaamheid met o.a. gebruik van warmtepompen en zonnepanelen. Doel is om het project zelfvoorzienend te maken op vlak van energiebevoorrading.