Praktische afspraken

  • Voorbereidende werken starten op korte termijn in 2021
    • Onderzoek geothermische installatie
    • Archeologisch onderzoek
    • Aanvoeren grond voor aanleg bufferzone

 

  • Bij de start van de eigenlijke bouwwerken wordt de toegang naar de werf voorzien vanuit de Ringlaan.

          Op die manier willen we werfverkeer uit de binnenstad en omliggende buurt weren.

          In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Herentals zal een werfinrichtingsplan worden opgemaakt.

 

  • Vanuit de stad wordt met de omliggende buurt een participatietraject afgelegd. Tegen het einde van de zomer 2021 starten zij met een buurtoverleg om o.a. het mobiliteitsplan verder in te vullen.