Wie komt in aanmerking?

Elke 55+ die voldoet aan de voorwaarden voor een sociale woning is welkom.

 

Je moet als bewoner wel voldoende zelfstandig zijn. Ook al nemen de bewoners een aantal taken gemeenschappelijk op, het is niet de bedoeling dat de andere bewoners moeten instaan voor je dagelijkse zorgbehoeften.

 

We vragen daarnaast ook een engagement. Samenwonen veronderstelt immers een bepaalde betrokkenheid en motivatie.

Daarom verwachten we van kandidaat-bewoners deelname aan het voortraject. Door regelmatig samen te komen met de andere geïnteresseerden kan je afspraken maken over het samenwonen en leer je de groep beter kennen.

Deelname aan de 2 maandelijkse werkgroepen is dan ook essentieel om in aanmerking te kunnen komen als bewoner voor dit project.

 

Wil je weten of je in aanmerking komt, neem dan even met ons contact op.