Timing

Onder voorbehoud wordt de volgende timing aangehouden.

  • 09/2020:  aanvraag omgevingsvergunning
  • 10/2020:  opmaak definitief ontwerp door de architect.
  • 12/2020:  ontvangst omgevingsvergunning
  • 01/2021:  start onderhandelingsprocedure aannemer
  • 08/2021:  start renovatie- en bouwwerken
  • 12/2022:  eerste bewoning!

-